14-päevane tagastusõigus

14-päevane tagastusõigus

Vastavalt Võlaõigusseadusele võib tarbija sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. Kreede Pluss OÜ e-poest tellitud kauba puhul algab tähtaeg päevast, mil kaup on tarbijale üle antud. Tarbijaks loetakse füüsilist isikut, kes on ostnud Kreede Pluss OÜ e-poest kaupa või teenust, mis ei seondu tema majandus- või kutsetegevusega.

Ostes Kreede Pluss OÜ e-poest, nõustub tarbija tagastusõiguse kasutamiseks järgmiste tingimustega:

1. Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis.

Kreede pluss OÜ e-pood järgib kasutamise väljaselgitamisel mõistlikuse põhimõtet, mis tähendab, et kui toote sobivuse selgitamiseks on vajalik toote kasutamine, siis loetakse seda kasutamata tooteks.

Tarbija peab toote originaalpakendi avama ettevaatlikult ja seda kahjustamata. Kui pakend ei ole avatav, siis ei pea tagastatav toode olema originaalpakendis.

2. Tagastamisõiguse kasutamiseks peab tarbija esitama avalduse Kreede Pluss OÜ e-poe aadressil kreede@kreede.ee mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist

3. Tarbija kohustub kandma kauba tagastuskulud 10 EURi ulatuses, välja arvatud juhul kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud tarbija tellimusele.

4. Lepingust taganemisel tuleb tarbijal ostetud asi viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast lepingust taganemisest teatamist, tagastada.

5. Kreede Pluss OÜ kohustub viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul peale lepingust taganemise teate saamist, tagastama tarbijale tagastatud kauba eest tasutud summa.

6. 14-päevane tagastusõigus ei kehti järgneva kauba puhul:

- tooted, mis on valmistatud tellija isiklikke vajadusi arvestatud
- audio- ja videosalvestised ning arvutitarkvara, mille ümbrise on tarbija avanud

Tähelepanu! 14-päevane tagastusõigus ei kehti kaubale, millele tarbija ise Kreede pluss OÜ kontorisse järele tuleb.

Kui mistahes Kreede Pluss OÜ e-poe sätestatud tingimus raskendab tarbijal lepingust taganemise õigust võrreldes Võlaõigusseadusega, on see tingimus tühine.

14-päevane tagastusõigus on sätestatud õigusaktidega ning ei ole Kreede pluss OÜ e-poe eripära. Vajadusel saate alati küsida lisainfot kreede@kreede.ee

Kreede Pluss OÜ © 2024