Garantiitingimused

Garantiitingimused

1. ÜLDIST 

1.1. Kreede Pluss OÜ vahendab müüdavatele seadmetele tootja garantiid ja garantii protseduure, kuid ei teosta seadmetele garantiiremonti.
1.1.1 Kreede Pluss OÜ  vahendab tootja garantiid kuni 2 aastat. Peale 2 aastat on tootjagarantii vahendamine kokkuleppeline. Toodetele, millel on Eestis autoriseeritud hooldusesindus, soovitame klientidel toimetada vigane seade remonti iseseisvalt. 
1.2. Garantiihoolduse teostamise aluseks on Kreede Pluss OÜ  poolt väljastatud arve/ saateleht ja vigastamata seerianumbriga seade. Kui seadme seerianumber on rikutud või loetamatu, on Kreede Pluss OÜ  õigus keelduda tasuta garantiiremondist. 
1.3.Toode tuleb garantiisse või hooldusesindusse viia originaalkomplektsuses (kui komplektis on tehtud muudatusi tuleb sellest teavitada toote andmisel garantiisse).
1.4. Klient kohustub seadme ära viima kuue (6) kuu jooksul arvestades töö valmimisest. Selle tähtaja ületamisel on Kreede Pluss OÜ-l  õigus seade utiliseerida.

2. GARANTIIAEG 

2.1. Garantiiperiood kehtib üleandmise hetkest, mis on märgitud arve/ saatelehele. 
2.2. Garantiiaja pikkus ja regeerimis- või hooldamisaja kestus on määratletud maaletooja poolt. Garantiilaiendused, mis toodetele kaasa ostetakse, tuleb kliendil endal registreerida vastavalt kaasaantud juhendile 30 päeva jooksul. Kui seda ei tehta, garantiilaiendus ei kehti. 

Alles on vaja hoida ostuarve ja garantiitalong (nt. Samsungi, LG ja Canoni tooted), mis toodetega kaasa pannakse, ilma selleta garantii ei kehti. 

3. GARANTII TEOSTAMINE 

3.1. Garantiiremont teostatakse tootja hooldusesinduses. Autoriseeritud hooldusesinduse puudumisel teostatakse garantiiremont tootjatehase kaudu. 
3.2. Arvutustehnika toimetamine garantiihoolduseks Kreede Pluss OÜ-le ja tagasi toimub Kliendi kulul. Erandiks on juhud kui seadmele kehtib On-site garantii, sellisel juhul teostatakse garantiiremont seadme paiknemise kohas. Kreede Pluss OÜ  katab kõik kulud vigase seadme toimetamisel maaletoojale ja tagasi meie hooldusosakonda. 
3.3. Kui seadme remontimine garantiiajal osutub võimatuks ja selle tootmine on lõppenud asendab tootja või maaletooja seadme garantiikorras samaväärse või paremaga. Kui asendamine ei ole võimalik tagastatakse ostusumma.

4. GARANTII ALLA EI KUULU: 

4.1. Kuluva iseloomuga osad (akud, tahmakassetid, trükipead, disketid, CD plaadid, hiirematt, litsentsikleebised jmt) ning pakend ja dokumentatsioon; 
4.2. Tarkvara, kaasa arvatud eelnevalt seadmesse installeeritud tarkvara ning tarkvarast põhjustatud ekspluatatsioonihäired; 
4.3. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on tekkinud tahtmatu või tahtliku füüsilise vigastuse tagajärjel või seadme sisemusse sattunud kõrvaliste esemete, vedelike, putukate, üleliigse tolmu jne. poolt; 
4.4. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on tingitud ebatöökorras olevate elektrisüsteemide tagajärjel (maandusjuhtme puudumine jmt), elektrikatkestusest või võrgupinge kõikumisest; 
4.5. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on põhjustatud mitte originaalosade või ebasobivate tarvikute kasutamisest; 
4.6. Ekspluatatsioonihäired, mis on põhjustatud seadmete väärast kasutamisest, kasutamisjuhendi nõuete eiramine (toote kasutamine tavalisest erinevates keskkonnatingimustes). 

5. TARBIJA ÕIGUSED 

5.1 Teil on õigus e-poest tellitud kaubad 14 päeva jooksul vahetada või tagastada. Tagastatav toode peab olema originaalpakendis ja kasutamata. 
5.2 Müüdud toodetele kehtib VÕS §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg. 
5.3 Pretensiooni esitamise periood hakkab kehtima kauba kliendile väljastamise hetkel koostatud saatedokumendil näidatud kuupäevast. 

6. DEFEKTI ILMNEMISEL TEGUTSEGE JÄRGMISELT 

6.1 Leidke kauba ostuarve. 
6.5 Toimetage toode autoriseeritud hooldusesindusse.

NB! Juhul, kui garantiiremonti toodud seadmel ei leita valmistamisprotsessist või kasutatud materjalidest põhjustatud viga, võidakse töö tellijalt nõuda remonditellimuse käsitlustasu. Esimese kuue kuu jooksul tarbijale tasu ei rakendata.
NB! Kreede Pluss OÜ ei kohustu tagasi ostma või ümber vahetama tooteid, mille klient on ostnud või kätte saanud kauplusest. Konkreetse toote tagastamise või vahetamise võimaluse ja tingimused otsustab garantiiosakond.

Kreede Pluss OÜ © 2024